PROGRAM UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DOBROWOLNEJ DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

Program ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dobrowolnej dla ratowników medycznych, który został wynegocjowany z STU Ergo Hestia S.A. przy współpracy z Polską Radą Ratowników Medycznych i Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska, organizacji oraz samych ratowników medycznych, którzy do tej pory mimo różnego rodzaju wymogów dotyczących posiadania polis ubezpieczenia OC – nie mieli ujednoliconej polityki w tym zakresie.

Wartość dodana oferty STU Ergo Hestia S.A.

PROGRAM UBEZPIECZENIA NNW+ HIV/WZW DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

Ubezpieczenie dostępne tylko w sytuacji posiadania naszego ubezpieczenia OC.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez ratownika medycznego na terytorium RP oraz za granicą. Więcej...

Korzystne zmiany warunków w ubezpieczeniu utraty dochodu

W związku z wynegocjowaniem przez PWS Konstanta z Ubezpieczycielem zmian zapisów umowy, w oparciu o którą funkcjonuje ubezpieczenie „Utraty Dochodu w Następstwie Nieszczęśliwych Wypadków oraz zakażenia wirusem HIV i WZW B/C”, nastąpi obniżenie dotychczasowej składki w ubezpieczeniu. W związku z powyższym przy minimalnej składce w wysokości 120,00 złotych na rok ubezpieczenie zapewnia świadczenie miesięczne: (okresową niezdolność do pracy w następstwie NW) w wysokości 1250,00 złotych.

Zapraszam do zapoznania się ze zmienioną ofertą na stronie www.pwskonstanta.com.pl