Celem uruchomienia projektu „Sympatycy” jest umożliwienie dołączenia do Polskiej Rady Ratowników Medycznych osób określających się jako Sympatycy PRRM, nie zrzeszonych

w żadnej z organizacji wchodzącej w skład Rady oraz umożliwienie im angażowania
się w działania prowadzone przez PRRM zarówno na szczeblu ogólnopolskim jak i lokalnym, ułatwienie komunikacji pomiędzy Członkami z terenu całej Polski oraz zachęcenie
ich do aktywności na rzecz Rady.

Projekt skierowany jest do osób, które akceptują zasady ideowe PRRM, stąd nazwa Sympatycy.

Status Sympatyka można uzyskać wypełniając pisemnie deklarację Sympatyka (do pobrania).

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy przesłać na adres biuro@prrm.pl lub pocztą
na adres:

Polska Rada Ratowników Medycznych, ul. Sienkiewicza 137/147, 90-302 Łódź.

Podpisując deklarację Sympatyka PRRM akceptujesz regulamin (do pobrania)