Cele działalności PRRM :

  • Konsolidacja środowiska ratowników medycznych.
  • Utworzenie Izb Ratowników Medycznych.
  • Rozwój ratownictwa medycznego.
  • Prawne aspekty zawodu ratownika medycznego.
  • Prawne i organizacyjne aspekty organizacji systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
  • Prawne i organizacyjne aspekty organizacji systemu Powiadamiania Ratunkowego.
  • Rozwój zawodowy ratowników medycznych.
  • Utworzenie centrum szkoleniowo-treningowego.