O Polskiej Radzie Ratowników Medycznych

W dniu 22 września 2010 r. w Warszawie z inicjatywy organizacji zrzeszającej ratowników medycznych: stowarzyszeń, związków zawodowych, towarzystw naukowych podjęto wspólną decyzję o powołaniu Polskiej Rady Ratowników Medycznych.

Po ponad dwóch miesiącach wytężonych prac i licznych spotkań w dniu 17 listopada 2010 r. w Łodzi podjęto decyzję o rejestracji Polskiej Rady Ratowników Medycznych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu 31 maja 2011 r. Polska Rada Ratowników Medycznych uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000388030.

Głównym celem Rady jest konsolidacja środowiska ratowników medycznych, które dotychczas było reprezentowane przez różne organizacje zrzeszające ratowników medycznych. Jednym z priorytetów Rady jest utworzenie Izb ratowników medycznych, których zadaniem będzie udzielanie pomocy prawnej ratownikom medycznym oraz reprezentacja środowiska na zewnątrz.

Rada podejmuje działania na rzecz rozwoju ratownictwa medycznego, dba o prawne aspekty zawodu ratownika medycznego a w szczególności o właściwy poziom etyki, kwalifikacje zawodowe i solidarność zawodową.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy.