I Ogólnopolskie Forum Ratownictwa Medycznego „Ratownicy-Ratownikom”

W dniach 27 – 28.06.2018 r. w Legnicy odbędzie się I Ogólnopolskie Forum Ratownictwa Medycznego pn. „Ratownicy – Ratownikom”.

Przedsięwzięcie skierowane jest do całego środowiska związanego z ratownictwem medycznym a jego celem jest wymiana doświadczeń, stworzenia platformy do merytorycznych dyskusji a także integracja całego środowiska szeroko pojętych ratowników w Polsce.

Tematyka poruszana podczas Forum dotyczyć będzie m.in aktualnych problemów medycyny ratunkowej i zawodu ratownika medycznego, najnowszych doniesień naukowych
a także studium przypadków medycznych.

Za udział w przedsięwzięciu przewiduje się 17 punktów edukacyjnych, co przyczyni się do realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Do udziału w Forum zapraszamy wszystkie grupy zawodowe związane z ratownictwem medycznym, co będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń a także nawiązania nowych kontaktów.

Zapisy oraz informacje na stronie www.ratownicyratownikom.pl

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *