„Dyspozytor Medyczny w systemie PRM”

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi wraz ze Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ serdecznie zaprasza do udziału w IV Konferencji Naukowo – Szkoleniową „Dyspozytor Medyczny w systemie PRM”, która odbędzie się w dniach 25-27 kwietnia 2017 roku w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne „MOLO” w Smardzewicach, woj. łódzkie.

Dyspozytor medyczny jest najistotniejszym elementem sytemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. To od jego decyzji zależy jak zadziała system. Aktualne zmiany i permanentny wzrost wymagań wobec tej grupy zawodowej wymuszają ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Organizowana konferencja ma na celu omówienie zachodzących zmian w pracy dyspozytora medycznego, rozwój ich umiejętności z uwzględnieniem  kompetencji miękkich, jak również wymianę doświadczeń zawodowych. Podczas konferencji odbędą się panele naukowe i praktyczne warsztaty oraz seminarium dla dyspozytorów medycznych, będące formą doskonalenia zawodowego zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych.

Szczegóły na http://wsrm.lodz.pl/konferencja-2017/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *