I Ogólnopolskie Forum Ratownictwa Medycznego „Ratownicy-Ratownikom”

W dniach 27 – 28.06.2018 r. w Legnicy odbędzie się I Ogólnopolskie Forum Ratownictwa Medycznego pn. „Ratownicy – Ratownikom”.

Przedsięwzięcie skierowane jest do całego środowiska związanego z ratownictwem medycznym a jego celem jest wymiana doświadczeń, stworzenia platformy do merytorycznych dyskusji a także integracja całego środowiska szeroko pojętych ratowników w Polsce.

Tematyka poruszana podczas Forum dotyczyć będzie m.in aktualnych problemów medycyny ratunkowej i zawodu ratownika medycznego, najnowszych doniesień naukowych
a także studium przypadków medycznych.

Za udział w przedsięwzięciu przewiduje się 17 punktów edukacyjnych, co przyczyni się do realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Do udziału w Forum zapraszamy wszystkie grupy zawodowe związane z ratownictwem medycznym, co będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń a także nawiązania nowych kontaktów.

Zapisy oraz informacje na stronie www.ratownicyratownikom.pl

Patronat Honorowy …

Patronat Honorowy nad IX Ogólnopolskim Sympozjum Ratownictwa Medycznego w Szczyrku objęło Ministerstwo Zdrowia.

 

Program IX Ogólnopolskiego Sympozjum Ratownictwa Medycznego w Szczyrku

IX Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego
6 -8 października 2017 roku, Orle Gniazdo w Szczyrku

(za udział w Sympozjum przysługuje 16 pkt edukacyjnych)

PROGRAM

5 października (czwartek)

 

16.00-17.30 posiedzenie szkoleniowe: (uczestnikom przysługują 2 pkt edukacyjne)

 „Postępowanie przeciwbólowe w ZRM”

mgr Jacek Wawrzynek – Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zabrzu, ŚUM w Katowicach

18.00-19.30 posiedzenie szkoleniowe: (uczestnikom przysługują 2 pkt edukacyjne)

„ZRM a pacjent po zażyciu środków psychoaktywnych – postępowanie na miejscu zdarzenia”

Ariel Szczotok – Centrum Medyczne Fundamenti

6 październik (piątek)

Rejestracja uczestników 10:00 – 13:00

 

11.00-12.00 Paweł Andrzejewski – Rehabilitacja pacjentów z wykorzystaniem egzoszkieletu – prezentacja.

 

12.00-13.00 Obiad

 

13.00-13.30  Uroczyste Otwarcie IX Ogólnopolskiego Sympozjum Ratownictwa Medycznego

 

SEMINARIUM I

SESJA I –  DYSPOZYTORNIA MEDYCZNA

patronat nad sesją: mgr Edyta Wcisło – Przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych, mgr Marek Maślanka – Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego

prowadzący sesję: mgr Mateusz Komza, dr Małgorzata Wypych

13.30-14.00 mgr Mateusz Komza  – Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych, Ministerstwo Zdrowia „Analiza porównawcza obsługi zgłoszeń przez dyspozytora medycznego przed i po wdrożeniu SWD PRM”

14.00-14.30 mgr Ewelina Kuryś – Starszy Specjalista, Wydział Ratownictwa Medycznego, Ministerstwo Zdrowia  „SWD PRM – wdrożenia, zmiany i zastępowalność dyspozytorni medycznych”

14.30-15.00 Piotr Bułło – DGT „Podsystem zintegrowanej łączności – możliwości dalszego rozwoju”

15.00-15.30 dr Małgorzata Wypych – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe „Dyspozytor medyczny pomiędzy światami. Współpraca ZRM – dyspozytornia medyczna. ”

15.30-16.00 mgr Stanisław Świeżewski – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe „Wykorzystanie funkcjonalności Obserwer III na potrzeby SWD PRM”

SESJA II –  HEMS

patronat nad sesją: dr hab. n. o zdrow. Robert Gałązkowski, prof. UPH – Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

prowadzący sesję: dr hab. n. o zdrow. Robert Gałązkowski, prof. UPH, mgr Marcin Podgórski

16.00-16.30 mgr Arkadiusz Wejnarski – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe „Zasady dysponowania oraz współpracy
z lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego w świetle zadań dyspozytora medycznego”

16.30-17.00 mgr Przemysław Barczentewicz – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe „Taktyka działania i metody dotarcia zespołu medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w terenie trudno dostępnym”

17.00-17.30 mgr Marcin Podgórski, lek. Tomasz Derkowski – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe „Pacjent zatruty cisem- wyzwanie dla lotniczego transportu międzyszpitalnego”

17.30-18.00 mgr Tomasz Janus, lek. Jacek Piechocki, mgr Arkadiusz Wejnarski – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe  „Wypadki nurkowe i zatrucie tlenkiem węgla – rola LPR w procesie terapeutycznym”

18.00-18.30 mgr Marcin Podgórski– Lotnicze Pogotowie Ratunkowe „Proces rekrutacji kandydatów na członków załóg HEMS – doświadczenia własne”

18.30-19.00 mgr Anna Zielenkiewicz – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe „Komunikacja z pacjentem”

19.30-20.30  Kolacja

20.30-21.30 NIESPODZIANKA 🙂 !!!

21.30 Dyskoteka

7 października (sobota)

7.00-9.00 śniadanie

8.00 – 11.00 WARSZTATY (uczestnikom przysługuje 5 pkt edukacyjnych) – WPR w Katowicach

Postępowanie w zdarzeniach mnogich/masowych – praktyczne wykorzystanie obowiązujących procedur

prowadzący: mgr Michał Kucap, mgrJacek Wawrzynek

8.00-9.00 „Przygotowanie portów lotniczych na wypadek zdarzeń medycznych i katastrof”

9.00-10.00 „Działania ZRM podczas uruchomienia procedury postępowania w zdarzeniach mnogich/masowych”

10.00-10.30 „Działania ratownicze w zdarzeniach masowych – analiza doświadczeń”

10.30-11.00 Praktyczne wykorzystanie obowiązujących procedur – ćwiczenia.

 

 

SEMINARIUM II 

SESJA III – ZRM
patronat nad sesją: lek. Andrzej Nabzdyk – Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu

prowadzący sesję: lek. Andrzej Nabzdyk, Tomasz Sanak

11.30-12.00 lek. Andrzej Nabzdyk – Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu „Analiza roszczeń pacjentów”

12.00-12.30 mgr Paweł Musiał – Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach „Dokumentacja medyczna w praktyce ZRM a odpowiedzialność cywilna ratowników medycznych”

12.30-13.00 mgr Michał van der Coghen – MCS REMEX, dr n. med. Henryk Szczerba – ZOZ MSWiA w Katowicach  „Konieczność czy brawura? Dokumentacja medyczna okiem biegłego”

13.00-13.30 mgr Rafał Dobkowski, dr Krystyna Rymarczyk  – Uniwersytet SWPS w Warszawie „Ocena poziomu funkcjonowania emocjonalnego ratowników medycznych”

13.30-14.00 dr n. med. Tomasz Sanak  – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego „ Płynoterapia i farmakoterapia wstrząsu wg wytycznych Tactical Combat Casualty Care”

14.00-14.15 Kamil Łokucijewski „Egzemplifikacja systemu pracy ratownika medycznego (paramedic) w odniesieniu do polskiego systemu ratownictwa”

14.15-14.30 mgr Adam Bernert – WPR Katowice „Działania ZRM z uwzględnieniem bezpieczeństwa w placówkach penitencjarnych”

14.30-14.45 Piotr Tadeusz Taraszko, Monika Szyja „MCR u osób po laryngektomii w NZK”

14.45-15.00 mgr Michał Wieczorek – Polska Misja Medyczna „Polska Misja Medyczna na Haiti”

15.00-16.00 Obiad

SESJA IV –  SOR
patronat nad sesją: lek. Jolanta Majer – Konsultant wojewódzki ds. medycyny ratunkowej

prowadzący sesję: lek. Jolanta Majer, dr n. med. Arkadiusz Niczyporuk

16.00-16.30 dr n. med. Arkadiusz Niczyporuk – ŚUM „Triage w SOR”

16.30-17.00 dr n. med. Adam Kuźmiński – PWSZ w Legnicy „Jak rozmawiać z lekarzem SOR i nie zwariować?”
17.00-17.30 lek. Jolanta Majer – WSS im. NMP w Częstochowie „Pacjent agresywny w SOR”

17.30-18.00 dr n. med. Dariusz Timler – WSS im. M. Kopernika w Łodzi „Czy warto transportować pacjenta w zatrzymaniu krążenia?”

18.00-18.30 dr n. med. Małgorzata Bujnowska– PWSZ im. Witelona w Legnicy, dr n. med. Joanna Żółtańska – Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze „Obrazowanie ultrasonograficzne w świetle wytycznych RKO 2015. Protokół FEEL jako integralna część RKO w SOR”

18.30-19.00 Zakończenie sympozjum

 

21.00 Biesiada Ratownicza

 

                                                                                     

8 października (niedziela)

 

7.00-10.00 śniadanie

10:00-12:00 WARSZTATY (uczestnikom przysługują 3 pkt edukacyjne) – DS4MED, Pogotowie Ratunkowe w Legnicy

Uwaga: Na warsztatach wymagany jest strój sportowy!

Zapisy na warsztaty odbywają się podczas rejestracji na sympozjum.

W każdych warsztatach może uczestniczyć max 20 osób.

  1. Samoobrona dla personelu medycznego  – prowadzący: Kacper Michał Woźniak
  2. Wybrane elementów postępowania dla służb medycznych w środowisku podwyższonego ryzyka  – prowadzący: Rafal Butryn
  3. Przymus bezpośredni – prowadzący: Kamil Marków

wymeldowanie z hotelu do godz. 14.00

IX Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego

Uwaga! Po weryfikacji wpłat za IX Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego w Szczyrku informujemy ,że istnieje jeszcze możliwość uczestnictwa w sympozjum.Warunkiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.sympozjum.info oraz dokonanie wpłaty.

Konkurs

Uwaga KONKURS.

Polska Rada Ratowników Medycznych wraz z INTER Ubezpieczenia ogłasza konkurs.Do wygrania dwudniowy pobyt w jednym z ekskluzywnych hoteli w Polsce lub za granicą.Zapraszamy do udziału.Szczegóły na stronie

Rejestracja rozpoczęta- IX Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego

Miło nam  Państwa poinformować że zgodnie z zapowiedzią,od dziś można już rejestrować się na IX Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego, które odbędzie się w dniach 6-8.10.2017 w „Orlim Gnieździe” w Szczyrku.
Zapisy na stronie http://sympozjum.info/
Zapraszamy

„Zajawka”promująca IX Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego

Zapraszamy do obejrzenia „zajawki”promującej IX Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego w Szczyrku.

Warto dodać,że zapisy na sympozjum ruszają 1.04.2017 na stronie www.sympozjum.info

Zapraszamy na film…

„Dyspozytor Medyczny w systemie PRM”

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi wraz ze Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ serdecznie zaprasza do udziału w IV Konferencji Naukowo – Szkoleniową „Dyspozytor Medyczny w systemie PRM”, która odbędzie się w dniach 25-27 kwietnia 2017 roku w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne „MOLO” w Smardzewicach, woj. łódzkie.

Dyspozytor medyczny jest najistotniejszym elementem sytemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. To od jego decyzji zależy jak zadziała system. Aktualne zmiany i permanentny wzrost wymagań wobec tej grupy zawodowej wymuszają ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Organizowana konferencja ma na celu omówienie zachodzących zmian w pracy dyspozytora medycznego, rozwój ich umiejętności z uwzględnieniem  kompetencji miękkich, jak również wymianę doświadczeń zawodowych. Podczas konferencji odbędą się panele naukowe i praktyczne warsztaty oraz seminarium dla dyspozytorów medycznych, będące formą doskonalenia zawodowego zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych.

Szczegóły na http://wsrm.lodz.pl/konferencja-2017/

VIII Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego-Największe sympozjum ratownictwa medycznego

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego, zapraszam na kolejne – VIII Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego, które odbędzie się w CKiR Orle Gniazdo w Szczyrku, w dniach 28-30 października 2016 roku.

Jesteśmy przekonani, że Sympozjum będzie nie tylko wspaniałą okazją do poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej ale również miejscem wymiany wspólnych spostrzeżeń i doświadczeń.Komitet Naukowy pod przewodnictwem Pana prof. dr hab. n. med. Krystna Sosady złożony z autorytetów różnych dziedzin medycyny zapewni, jak co roku, wysoki poziom merytoryczny tego wydarzenia.

Sympozjum podzielone będzie na dwa bloki tematyczne, dotyczące chirurgii ratunkowej oraz pediatrii i neonatologii w ratownictwie.  Jak co roku  odbędą się posiedzenia szkoleniowe i praktyczne warsztaty, prowadzone pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

Serdecznie zachęcamy do udziału w tym ważnym, ratowniczym wydarzeniu zarówno ratowników medycznych, jak i przedstawicieli innych zawodów medycznych.

Za udział w Sympozjum, posiedzeniach szkoleniowych i warsztatach przysługują punkty edukacyjne

Do zobaczenia w klimatycznym Szczyrku!

Edyta Wcisło
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Ratownictwa Medycznego

Zapisy i informacja na : www.sympozjum.info

VII Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego w Szczyrku

Szanowni Państwo,
W dniach 13-15 listopada w CKiR Orle Gniazdo w Szczyrku odbędzie się VII Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego ,którego Organizatorem będzie PRRM.
Podczas tegorocznego spotkania zajmiemy się wieloma istotnymi problemami, które dotyczą naszej codziennej pracy. Tematyka tegorocznego Sympozjum obejmować będzie kliniczne zagadnienia medycyny ratunkowej, tematy związane z funkcjonowaniem sytemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz bieżące kwestie istotne dla całego środowiska. W toku Sympozjum odbywać się będą dodatkowo posiedzenia szkoleniowe oraz specjalistyczne warsztaty, a nad wysokim merytorycznym poziomem tego wydarzenia czuwał będzie, jak co roku Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada.

Do udziału w Sympozjum serdecznie zapraszamy ratowników medycznych,pielęgniarki, lekarzy, studentów kierunków medycznych oraz wszystkich sympatyków medycyny ratunkowej.

Za uczestnictwo w Sympozjum, posiedzeniach szkoleniowych i warsztatach przyznawane będą punkty edukacyjne.Łącznie aż 21 punktów.

Rejestracja dostępna na stronie
www.sympozjum.info

Do zobaczenia w pięknym i klimatycznym Szczyrku!!