I Ogólnopolskie Forum Ratownictwa Medycznego „Ratownicy-Ratownikom”

W dniach 27 – 28.06.2018 r. w Legnicy odbędzie się I Ogólnopolskie Forum Ratownictwa Medycznego pn. „Ratownicy – Ratownikom”.

Przedsięwzięcie skierowane jest do całego środowiska związanego z ratownictwem medycznym a jego celem jest wymiana doświadczeń, stworzenia platformy do merytorycznych dyskusji a także integracja całego środowiska szeroko pojętych ratowników w Polsce.

Tematyka poruszana podczas Forum dotyczyć będzie m.in aktualnych problemów medycyny ratunkowej i zawodu ratownika medycznego, najnowszych doniesień naukowych
a także studium przypadków medycznych.

Za udział w przedsięwzięciu przewiduje się 17 punktów edukacyjnych, co przyczyni się do realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Do udziału w Forum zapraszamy wszystkie grupy zawodowe związane z ratownictwem medycznym, co będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń a także nawiązania nowych kontaktów.

Zapisy oraz informacje na stronie www.ratownicyratownikom.pl

Patronat Honorowy …

Patronat Honorowy nad IX Ogólnopolskim Sympozjum Ratownictwa Medycznego w Szczyrku objęło Ministerstwo Zdrowia.

 

Prezentacja egzoszkieletu – Ergo Hestia

Już wkrótce – 6 października 2017 r (piątek) rozpocznie się IX edycja Ogólnopolskiego Sympozjum Ratownictwa Medycznego, na którym ERGO Hestia po raz kolejny przedstawi program ochrony ubezpieczeniowej dla ratowników.

Ponadto w tym roku wraz z Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym (CPOP) zaprezentujemy działanie egzoszkieletu, wspomagającego utracone funkcje nerwowo-mięśniowe – jako jeden z elementów składających się na kompleksowy program pomocy osobom najbardziej poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Zapraszamy serdecznie wszystkich do wzięcia udziału w spotkaniu – piątek 06.10.2017 godz. 11:00. Nie może Was tam zabraknąć!
Wśród osób uczestniczących w prezentacji rozlosujemy atrakcyjne nagrody-niespodzianki .
Z wyrazami szacunku
Marcin Sowa
Kierownik Zespołu Ubezpieczeń
STU ERGO Hestia SA

Program IX Ogólnopolskiego Sympozjum Ratownictwa Medycznego w Szczyrku

IX Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego
6 -8 października 2017 roku, Orle Gniazdo w Szczyrku

(za udział w Sympozjum przysługuje 16 pkt edukacyjnych)

PROGRAM

5 października (czwartek)

 

16.00-17.30 posiedzenie szkoleniowe: (uczestnikom przysługują 2 pkt edukacyjne)

 „Postępowanie przeciwbólowe w ZRM”

mgr Jacek Wawrzynek – Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zabrzu, ŚUM w Katowicach

18.00-19.30 posiedzenie szkoleniowe: (uczestnikom przysługują 2 pkt edukacyjne)

„ZRM a pacjent po zażyciu środków psychoaktywnych – postępowanie na miejscu zdarzenia”

Ariel Szczotok – Centrum Medyczne Fundamenti

6 październik (piątek)

Rejestracja uczestników 10:00 – 13:00

 

11.00-12.00 Paweł Andrzejewski – Rehabilitacja pacjentów z wykorzystaniem egzoszkieletu – prezentacja.

 

12.00-13.00 Obiad

 

13.00-13.30  Uroczyste Otwarcie IX Ogólnopolskiego Sympozjum Ratownictwa Medycznego

 

SEMINARIUM I

SESJA I –  DYSPOZYTORNIA MEDYCZNA

patronat nad sesją: mgr Edyta Wcisło – Przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych, mgr Marek Maślanka – Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego

prowadzący sesję: mgr Mateusz Komza, dr Małgorzata Wypych

13.30-14.00 mgr Mateusz Komza  – Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych, Ministerstwo Zdrowia „Analiza porównawcza obsługi zgłoszeń przez dyspozytora medycznego przed i po wdrożeniu SWD PRM”

14.00-14.30 mgr Ewelina Kuryś – Starszy Specjalista, Wydział Ratownictwa Medycznego, Ministerstwo Zdrowia  „SWD PRM – wdrożenia, zmiany i zastępowalność dyspozytorni medycznych”

14.30-15.00 Piotr Bułło – DGT „Podsystem zintegrowanej łączności – możliwości dalszego rozwoju”

15.00-15.30 dr Małgorzata Wypych – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe „Dyspozytor medyczny pomiędzy światami. Współpraca ZRM – dyspozytornia medyczna. ”

15.30-16.00 mgr Stanisław Świeżewski – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe „Wykorzystanie funkcjonalności Obserwer III na potrzeby SWD PRM”

SESJA II –  HEMS

patronat nad sesją: dr hab. n. o zdrow. Robert Gałązkowski, prof. UPH – Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

prowadzący sesję: dr hab. n. o zdrow. Robert Gałązkowski, prof. UPH, mgr Marcin Podgórski

16.00-16.30 mgr Arkadiusz Wejnarski – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe „Zasady dysponowania oraz współpracy
z lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego w świetle zadań dyspozytora medycznego”

16.30-17.00 mgr Przemysław Barczentewicz – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe „Taktyka działania i metody dotarcia zespołu medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w terenie trudno dostępnym”

17.00-17.30 mgr Marcin Podgórski, lek. Tomasz Derkowski – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe „Pacjent zatruty cisem- wyzwanie dla lotniczego transportu międzyszpitalnego”

17.30-18.00 mgr Tomasz Janus, lek. Jacek Piechocki, mgr Arkadiusz Wejnarski – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe  „Wypadki nurkowe i zatrucie tlenkiem węgla – rola LPR w procesie terapeutycznym”

18.00-18.30 mgr Marcin Podgórski– Lotnicze Pogotowie Ratunkowe „Proces rekrutacji kandydatów na członków załóg HEMS – doświadczenia własne”

18.30-19.00 mgr Anna Zielenkiewicz – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe „Komunikacja z pacjentem”

19.30-20.30  Kolacja

20.30-21.30 NIESPODZIANKA 🙂 !!!

21.30 Dyskoteka

7 października (sobota)

7.00-9.00 śniadanie

8.00 – 11.00 WARSZTATY (uczestnikom przysługuje 5 pkt edukacyjnych) – WPR w Katowicach

Postępowanie w zdarzeniach mnogich/masowych – praktyczne wykorzystanie obowiązujących procedur

prowadzący: mgr Michał Kucap, mgrJacek Wawrzynek

8.00-9.00 „Przygotowanie portów lotniczych na wypadek zdarzeń medycznych i katastrof”

9.00-10.00 „Działania ZRM podczas uruchomienia procedury postępowania w zdarzeniach mnogich/masowych”

10.00-10.30 „Działania ratownicze w zdarzeniach masowych – analiza doświadczeń”

10.30-11.00 Praktyczne wykorzystanie obowiązujących procedur – ćwiczenia.

 

 

SEMINARIUM II 

SESJA III – ZRM
patronat nad sesją: lek. Andrzej Nabzdyk – Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu

prowadzący sesję: lek. Andrzej Nabzdyk, Tomasz Sanak

11.30-12.00 lek. Andrzej Nabzdyk – Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu „Analiza roszczeń pacjentów”

12.00-12.30 mgr Paweł Musiał – Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach „Dokumentacja medyczna w praktyce ZRM a odpowiedzialność cywilna ratowników medycznych”

12.30-13.00 mgr Michał van der Coghen – MCS REMEX, dr n. med. Henryk Szczerba – ZOZ MSWiA w Katowicach  „Konieczność czy brawura? Dokumentacja medyczna okiem biegłego”

13.00-13.30 mgr Rafał Dobkowski, dr Krystyna Rymarczyk  – Uniwersytet SWPS w Warszawie „Ocena poziomu funkcjonowania emocjonalnego ratowników medycznych”

13.30-14.00 dr n. med. Tomasz Sanak  – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego „ Płynoterapia i farmakoterapia wstrząsu wg wytycznych Tactical Combat Casualty Care”

14.00-14.15 Kamil Łokucijewski „Egzemplifikacja systemu pracy ratownika medycznego (paramedic) w odniesieniu do polskiego systemu ratownictwa”

14.15-14.30 mgr Adam Bernert – WPR Katowice „Działania ZRM z uwzględnieniem bezpieczeństwa w placówkach penitencjarnych”

14.30-14.45 Piotr Tadeusz Taraszko, Monika Szyja „MCR u osób po laryngektomii w NZK”

14.45-15.00 mgr Michał Wieczorek – Polska Misja Medyczna „Polska Misja Medyczna na Haiti”

15.00-16.00 Obiad

SESJA IV –  SOR
patronat nad sesją: lek. Jolanta Majer – Konsultant wojewódzki ds. medycyny ratunkowej

prowadzący sesję: lek. Jolanta Majer, dr n. med. Arkadiusz Niczyporuk

16.00-16.30 dr n. med. Arkadiusz Niczyporuk – ŚUM „Triage w SOR”

16.30-17.00 dr n. med. Adam Kuźmiński – PWSZ w Legnicy „Jak rozmawiać z lekarzem SOR i nie zwariować?”
17.00-17.30 lek. Jolanta Majer – WSS im. NMP w Częstochowie „Pacjent agresywny w SOR”

17.30-18.00 dr n. med. Dariusz Timler – WSS im. M. Kopernika w Łodzi „Czy warto transportować pacjenta w zatrzymaniu krążenia?”

18.00-18.30 dr n. med. Małgorzata Bujnowska– PWSZ im. Witelona w Legnicy, dr n. med. Joanna Żółtańska – Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze „Obrazowanie ultrasonograficzne w świetle wytycznych RKO 2015. Protokół FEEL jako integralna część RKO w SOR”

18.30-19.00 Zakończenie sympozjum

 

21.00 Biesiada Ratownicza

 

                                                                                     

8 października (niedziela)

 

7.00-10.00 śniadanie

10:00-12:00 WARSZTATY (uczestnikom przysługują 3 pkt edukacyjne) – DS4MED, Pogotowie Ratunkowe w Legnicy

Uwaga: Na warsztatach wymagany jest strój sportowy!

Zapisy na warsztaty odbywają się podczas rejestracji na sympozjum.

W każdych warsztatach może uczestniczyć max 20 osób.

  1. Samoobrona dla personelu medycznego  – prowadzący: Kacper Michał Woźniak
  2. Wybrane elementów postępowania dla służb medycznych w środowisku podwyższonego ryzyka  – prowadzący: Rafal Butryn
  3. Przymus bezpośredni – prowadzący: Kamil Marków

wymeldowanie z hotelu do godz. 14.00

IX Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego

Uwaga! Po weryfikacji wpłat za IX Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego w Szczyrku informujemy ,że istnieje jeszcze możliwość uczestnictwa w sympozjum.Warunkiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.sympozjum.info oraz dokonanie wpłaty.

Konkurs

Uwaga KONKURS.

Polska Rada Ratowników Medycznych wraz z INTER Ubezpieczenia ogłasza konkurs.Do wygrania dwudniowy pobyt w jednym z ekskluzywnych hoteli w Polsce lub za granicą.Zapraszamy do udziału.Szczegóły na stronie

Rejestracja rozpoczęta- IX Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego

Miło nam  Państwa poinformować że zgodnie z zapowiedzią,od dziś można już rejestrować się na IX Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego, które odbędzie się w dniach 6-8.10.2017 w „Orlim Gnieździe” w Szczyrku.
Zapisy na stronie http://sympozjum.info/
Zapraszamy

„Zajawka”promująca IX Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego

Zapraszamy do obejrzenia „zajawki”promującej IX Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego w Szczyrku.

Warto dodać,że zapisy na sympozjum ruszają 1.04.2017 na stronie www.sympozjum.info

Zapraszamy na film…

Nowy pakiet ubezpieczeń dla Ratowników

Pakiet ubezpieczeń Hestia Ratownikom:

ERGO Hestia docenia Twoją pracę. Dlatego stworzyliśmy pakiet ubezpieczenia dedykowany specjalnie dla Ciebie. Skorzystaj z ubezpieczenia i z pełnym spokojem wykonuj swoje obowiązki.

Oferujemy:

– Ubezpieczenie OC

– NNW

– Ochronę prawną

Więcej informacji na stronie: www.ratownik.e-wniosek.com

Stop agresji wobec ratowników medycznych

Kolejny baner promujący kampanię Polskiej Rady Ratowników Medycznych -„Stop agresji wobec ratowników medycznych”